Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Om Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Bergen Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet den 6. desember 1939. Det er fire hjelpekorps i Bergen Kommune: Arna og Åsane, Fana, Laksvåg og Bergen RKH. Våre ansvarsområder er sentrum, Sandviken, Landås og Fyllingsdalen, samt fem av de syv byfjellene. Ved større aksjoner vil de fleste hjelpekorpsene i bergensregionen være involvert.

 

Søk og redning
Våre primære oppgaver er å bistå myndighetene ved ettersøkning av savnede, katastrofer og skogbranner. For at Bergen Røde Kors Hjelpekorps til enhver tid skal kunne yte den hjelp vi tilbyr, øver vi kontinuerlig på søk, redning og transport. Dette kan til tider være svært slitsomt, men den dagen det er behov for oss er det godt å ha trent på forhånd. BRKH deltar årlig på rundt 15-20 rednings- og ettersøkningsoppdrag. Dette er stort sett personer som har gått seg bort, skadet seg eller trenger hjelp til å komme ned fra fjellet.

 

Sanitetsvakt
Førstehjelpsvaktene er en av våre viktigste aktiviteter. I samarbeid med de andre bykorpsene har vi også ambulansetjeneste, Røde Kors Ambulansen. Noen arrangementer er store, andre små, og vi dekker både idrett og kultur. Vi har blant annet vakt på alle Branns hjemmekamper og hver 17. mai. Videre deltar vi også på fadderuken ved NHH, Bergen-Voss og 7-fjellsturen.

image (2)image09

Vintertjeneste på Kvamskogen
Vi har vintertjeneste på hjelpekorpsets redningshytte Føykely, i Mødalsveien på Kvamskogen. Her er vi operative hver fredag ettermiddag samt hele lørdag og søndag fra første helgen i januar til siste helgen i april. Vi er også i beredskap i skolens vinterferie og i påsken. Bergen Røde Kors Hjelpekorps dekker et populært turområde på Kvamskogen, samt skianlegget Furedalen Alpin. Oppgavene våre her er å være i beredskap ved skred og skader i fjellet. I tillegg til skipatruljene har vi til enhver tid minst tre scootere som er aktivt med i redningstjenesten. Disse blir også brukt til varekjøring til privathytter.

I 2015 gjennomgår hytten en omfattende renovering.

11009867_10206333541395707_388309303512133409_nbrkh (32)

Medlemskap
For å være godkjent personell på våre førstehjelpsvakter må en ha bestått grunnkurs i førstehjelp; et 50 timers kurs som avholdes hver høst. Når man har bestått dette, vil man for en periode delta som aspirant i korpset. Dette betyr at man alltid vil ha vakt sammen med mer erfarne medlemmer.

Før man kan være et operativt medlem og delta på aksjoner, må man ha bestått Grunnkurs i Samband («Samband C»), samt Kvalifisert Søk og Redning Barmark («KSOR»). På disse kursene lærer man grunnleggende sambands- og hjelpekorpsdisipliner, samt de metoder hjelpekorpset benytter ved søk og redning. Kurset avholdes en til to ganger i året. Når disse kursene er bestått, er man ferdig med grunnopplæringen som BRKH krever av sine medlemmer. Det er muligheter for å bygge på disse kursene med høyere kursklasser, både når det gjelder sommer- og vintertjeneste, elveredning, sjø- & strandredning / vannredning, sminke- & markørtjeneste, samband, glatt- (isbre), bratt- (klatring) og krevende-lende, for å nevne noen.

Det er alltid plass til en kommende hjelpekorpser hos BRKH og om du ønsker å være en del av våre aktiviteter er det bare å ta kontakt. Kontaktinformasjon kan du finne på disse nettsidene.