Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Korpsrådet

Bergen Røde Kors Hjelpekorps har sitt eget styre, «Korpsrådet» som har ansvar for den daglige driften.

Leder i Korpsrådet representerer hjelpekorpset i Bergen Røde Kors (lokalforeningen) sitt styre.

 Korpsleder: Lasse Fossedal  korpsleder@brkh.no
 Operativ leder/Nestleder: Sondre Langenes  oprled@brkh.no  934 10 850
 Administrativ leder: Anders S. Sagevik  admled@brkh.no
 Korpsrådsmedlem: Birger Åsheim
 Korpsrådsmedlem: Kim André Haugland
 Korpsrådsmedlem: Thomas Andrè Transeth
 Varamedlem: Martine S. Hyvik
 Varamedlem: Øystein Indredavik