Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Tjenester

Bergen Røde Kors Hjelpekorps yter en rekke samfunnsnyttige tjenester, heriblant:

  • Førstehjelpskurs.
  • Sanitetsvakter.
  • Varetransport.