Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Førstehjelpskurs

Bergen Røde Kors Hjelpekorps arrangerer Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF) – et standardisert kurs over 5 timer, utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og Norsk førstehjelpsråd (NFR).

Kurset tar for seg grunnleggende kunnskaper innen førstehjelp som alle bør kunne dersom en kommer over en akutt syk eller en alvorlig skadet person.

Vi har tatt konsekvensene av at førstehjelp i stor grad er praktisk arbeid. Kurset består derfor av et minimum med teori og mye praktiske øvelser.
Maks antall deltakere per kurs er 15 for å sikre god innlæring og tilstrekkelig praksis / øvelse for alle deltakere.

 

Kursinnhold:
Vurdering av syke og skadet; varsling til 113.
Pasienten reagerer ikke; sikring av luftveier.
Pasienten puster ikke normalt; Hjerte- lungeredning (HLR).
Fremmedlegemer.
Akutte hjertesykdommer.
Undersøkelse av en skadet person.
Tiltak ved trafikkulykke.
Førstehjelp ved blodtap.
Førstehjelp ved daglige hendelser: brannskader, sår, brudd, ytre blødninger.

 

Målgruppe:
Alle som ønsker å lære førstehjelp og HLR.
Førstehjelpere.
Helsepersonell som ikke skal beherske DHLR eller AHLR (defibrillator/avansert HLR).

 

Pris
NOK 5000,- + NOK 150,- per person. Dette inkluderer kurshefte, nøkkelring med munn-til-munn-duk, leie av utstyr, samt reservedeler (lunger) og nødvendig vaskeutstyr til Anne-dukker.
Pengene går uavkortet til hjelpekorpsets arbeid i Bergen.

 

Når kan vi komme til dere?
Alle våre instruktører jobber frivillig og ulønnet for Bergen Røde Kors Hjelpekorps. Dette gjør at vi kun unntaksvis kan holde kurs på dagtid, da vi har arbeid og skole ved siden av. Dersom dere ønsker å dele opp kurset over to dager, er dette mulig.

Vi har et godt samarbeid med de tre andre hjelpekorpsene i Bergen, og skulle vi mangle instruktør eller at kurset skal holdes i deres «område», videresender vi forespørselen.

 

Kontakt
For informasjon/bestilling av førstehjelpskurs, kontakt instruktørleder Thomas André Transeth på insled@brkh.no.