Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Sanitetsvakter

Info om sanitetsvakttjenesten til Bergen Røde Kors Hjelpekorps

Dette skrivet har som mål å gi den informasjonen som trengs når en arrangør i forbindelse med et arrangement trenger sanitetsvakt.

Vi kan tilby personell med gode kunnskaper og ferdigheter i livreddende førstehjelp og redningsteknisk utdannelse. Alle våre mannskap er kvalifiserte førstehjelpere og god opplæring i bruk av vårt utstyr.

Vi stiller selv med alt nødvendig utstyr, og disponerer blant annet:

  • Hjertestartere
  • Oksygen
  • Bårer
  • Sanitetsmateriell

Vi har mye erfaring både med store og små arrangement, og har i dag faste vakter på Brann stadion, 7. fjellsturen, 17. mai i Bergen sentrum, Bergen-Voss, NHH mm. På store arrangement der det er behov for flere lag, vil vi og stille med egen vaktleder.

Veiledende pris pr. sanitetsvaktlag (2 førstehjelpere) er som følger: Fastpris inntil 4 timer: 2000,- – timepris utover 4 timer: 500,-

Fastprisen dobles dersom forespørselen gis mindre enn 1 uke før.

Dette er de samme prisene som de andre hjelpekorpsene i Bergen & omegn opererer med. Dersom du er arrangør av et større arrangement, tilbyr vi i tillegg en fastpris. Ta kontakt med vår vaktkoordinator på vaktfordeler@brkh.no for prisforslag og forhandlingsmøter.

 

Generelt ser vi helst at følgende retningslinjer blir fulgt ved bestilling av vakt: – Vær tidlig ute med bestilling av sanitetsvakter. Helst 2 uker før. Følgende opplysninger er relevant for vaktkoordinator: – Sted for arrangementet. – Tidspunkt for fremmøte og avslutning. – Kontaktperson med navn/telefonnummer. – Fakturaadresse. Vi håper dette kan være til hjelp for deg/dere som ønsker å bruke oss som sanitetsvakter. Ta gjerne kontakt, vi stiller gladelig opp for dere som kunder, og vil i samråd med dere komme frem til en god løsning på det som måtte være av ønsker.